Õpitarkvara

 

Study õpitarkvara …

… lihtsustab aineõpetaja tööd,

… sisaldab vajalikke funktsioone ja tagab täeliku kontrolli õpilaste arvutite üle!,

... sisaldab õpilaste testimise võimalusi,

kontrollib vastuseid ja esitab tulemustest raporti,

… motiveerib õpilasi ja muudab õppimise huvitavamaks!

… on tarkvara lahendus kogu koolile,

… on terviklahendus arvutiklassidesse mis sisaldab ka tarkvara mida õpilane kasutab iseseivaks tööks kodus jne

Olenemata õpitarkvara liigist (tutorialsdrillstests jne) on nende eesmärk lihtsustada õpetaja tööd ja tõsta õpetamise efektiivsust!