IKT baastaristu arendamine koolis, 2013 Tiigrihüpe

Taotlusvoor “IKT baastaristu arendamine koolis”

2013 Tiigrihüpe

NB! KOOL PEAB EHISES TÄITMA KORREKTSELT TEHNOLOOGIA VAHENDITE OSA HILJEMALT 10. JAANUARIKS 2013.

Küsige meilt kindlasti pakkumisi: “Tarkvara (baas-, eri-) ja Esitlustehnika (projektorid, puutetahvlid, telerid)!

Tutvuge ühe stardipaketiga arvutiklassidesse!

Taotlusi saab esitada 9. jaanuarist kuni 03. aprillini 2013.

Kaasfinantseerimisele kuuluvad taotlused ja arendusprojektid, milles võivad sisalduda:

Taotlusi, mis sisaldavad loetelusse mittekuuluvaid vahendeid, menetlusse ei võeta.

Maht

  • Iga kool võib taotleda kuni 5 eurot õpilase kohta, õpilaste arvuna arvestatakse 11. jaanuaril 2013 EHISes näidatud õpilaste arvu.
  • Alla 200 õpilasega koolid võivad taotleda kuni 1000 eurot.
  • Kool/koolipidaja peab omapanusena lisama vähemalt sama suure osa

Tiigrihüppe Sihtasutus toetab 2013. aastal

Tiigrihüppe Sihtasutus toetab 2013. aastal koolide tehnoloogiavahendite hankimist läbi kahe taotlusvooru: „IKT baastaristu arendamine koolis“ ja „Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks“.

Kool võib taotleda arendusprojekti maksumusest 50% Tiigrihüppe Sihtasutuselt tingimusel, et kool/koolipidaja garanteerib samas mahus omapanuse.

  • Taotlusi saavad esitada kõik üldhariduskoolid. Taotlusi ei saa esitada lasteaiad, huvikoolid, kutsekoolid jne.
  • Taotluseid on võimalik esitada alates 9. jaanuarist 2013 läbi EKIS infosüsteemi.
  • Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 03. aprill 2013.
  • NB! Kool saab esitada taotluse vaid ühte vooru.

Tutvu tingimustega siin.

Rubriigid: Määramata, sildid: , , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.