Võõrkeele õppevahendid ja lahendused

Võõrkeele õppevahendid ja lahendused

Õpetaja isiklikud töövahendid

  • Töövahendid õppematejalide ettevalmistamiseks (heli ja videomaterjalide ettevalmistamine keeletunnis kasutamiseks);
  • Testmise vahendis, Õpilaste narengu jälgmiseks. Arvuti kontrollib ja analüüsib vstuseid.

Keeleklassi tarkvara kooli arvutiklassi

On tarkvara ükskõik millise võõrkeele õpetamiseks arvutiklassis!

Sanako Study 1200

  • tarkvara arvutiklassi (keeleklassi).
  • Komplekt sisaldab ka keeleõppe tarkvara iga õpilase kodusesse arvutisse ja klassishaldustarkvara kooli ülejäänud arvutiklassidesse.

Sanako Study 700

  • tarkvara arvutiklassi (keeleklassi).
  • Komplekt sisaldab ka klassishaldustarkvara kooli ülejäänud arvutiklassidesse

Keeleklass koolile

Lab 100 keeleklass

  • On keeleklass kus vaid õpetajal on arvuti;
  • Komplekt sisaldab tarkvara õpetaja arvutisse ja riistavara õpilasele.

Lahendused õpilasele