Interaktiivsed keeleõppeprogrammid täiendavad keelekursusi

Arvuti õpetab hääldama

Keeletunnid, eriti siis, kui need toimuvad gruppides, ei võimalda siiski alati piisavat paindlikkustega vastutulemist iga õppija individuaalsetele soovidele.

Loe edasi artiklist “Interaktiivsed keeleõppeprogrammid täiendavad keelekursusi” autor Saskia Undusk. Artikkel ilmus Koolituse Extra august 2010.a. numbris. Koolituse Extra on Postimehe koolituste ja enesetäiendamise teemaline eriväljaanne Koolituse Extra august 2010

Tutvu ka toodetega mis lahendavad eelpool kirjeldatud probleeme.

 

kogu tekst: Interaktiivsed keeleõppeprogrammid täiendavad keelekursusi

03.08.2010 / Postimees

Keeleõpe on pikaajaline protsess ja nõuab pühendumist nagu iga uue oskuse omandamine. Seepärast luuakse aina uusi meetodeid, et võõrkeele õppimine oleks nauditav, lõbus ja mitmekülgne.

Tänu tehnoloogia kiirele arengule on tõusev trend veebipõhise ja auditoorse õppe kombi­neerimine, mis muudab õppimise mugavamaks, paindlikumaks ja eesmärgipärasemaks.

Viimastel aastatel on hakatud uurima, kuidas integreerida arvutipõhist ja traditsioonilist auditoorset keeleõpet nii, et hõlbustada keele omandamist ja saada parimad tulemused.

Keeleõppeeksperdid on ühel meelel, et informatsiooniajastul koguvad seesugused kombineeritud kursused üha enam populaarsust, sest niimoodi on ühendatud auditoorse ja veebipõhise õppe eelised, puudujäägid aga kompenseerivad üksteist.

Asukohast sõltumatu õpe

Sageli on õppijate põhiprobleemiks ebakindlus suhtlemisel, seega tuleb pöörata tähelepanu väljendusoskuse ja enesekindluse arendamisele. Seda on kõige tulemuslikum arendada auditoorsetes tundides.

Tõsi küll, kontakrtunde õpetajaga viiakse individuaalõppijate puhul aina enam läbi ka Skype’i teel, sest nii võib keetetundi edukalt korraldada olenemata asukohast.

Grupis õppides on aga selline lahendus ebamugav. Keeletundides keskendutakse ees­kätt suulise eneseväljendusoskuse, kuulamise ja rääkimise osaoskuste arendamisele, et õppija saaks julguse võõrkeeles suhelda.

Siinkohal tuleb jälgida, et keeletunnid toimuksid väikestes ja ühtla*se keeletasemega gruppides, sest õppijad saavad siis kõik aktiivselt tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida.

Õpetajal aga on võimalik iga õppija vajadustele ja soovidele tähelepanu pöörata ja õp­pekava võimaluste piires kohandada.

Arvuti õpetab hääldama

Keeletunnid, eriti siis, kui need toimuvad gruppides, ei võimalda siiski alati piisavalt paindlikkust ega vastutulemist iga õppija individuaalsetele soovidele.

Pealegi on tänapäeval liikuva ja aktiivse eluviisiga inimestel tihtipeale raske keeletundi­des regulaarselt kohal käia.

Sorava keeleoskuse saavutamine nõuab aega ja pühendumist ning pidevat praktiseeri­mist ja enesega tegelemist. Iseseisvat tööd hõlbustab ja muudab tulemuslikumaks veebipõhine õpe, mis tänu tehnoloogia kiirele arengule pakub väga mitmekesiseid ja interaktiivseid võimalusi.

Nii saab iseseisvalt tegeleda just sellega, mis rohkem tähelepanu vajab.

Eeliseks on loomulikult ka võimalus õppida endale sobival ajal ja sobivas kohas, mis muu­dab õppimise paindlikuks ja mugavaks.

Kuna keeleõppe veebipõhi-sed abivahendid on viimasel ajal väga palju edasi arenenud, on need komplekssed ja kaasahaaravad ning seega ka motiveerivad ja tulemuslikud.

Iseseisvalt saab õpiportaalis arendada osaoskusi, alustades kirjutamisega, millele keeletundides vähem tähelepanu pööratakse, ning lõpetades rääkimise ja häälduse harjutamisega.

Nimelt on tänapäevastes õppesüsteemides välja arendatud ka kõnetuvastus, mis või­maldab iseseisvalt pidada dialooge arvutiga, et harjutada õiget hääldust ja kuulamist.

Õpetaja roll jääb

Kindlasti ei tasu eeldada, et sellised tehnoloogilised võimalused, mis juba sügisest ka Eesti keelekooiitusse jõuavad, hakkaksid tulevikus täielikult asendama keeletunde. Samuti ei tasuks iseseisvat tööd hõlbustavate tehnoloogiliste abivahendite pärast kontakrtunde õpetajaga vähendada.

Keeleõppe internetipõhised lahendused võivad olla küll väga innovaatilised ja kompleks­sed, kuid keeleeksperdid rõhutavad, et parima tulemuse saavutab siiski õppemeetodeid kombineerides.

Veebipõhine keeleõppeportaal pole mugav mitte ainult õppijale, vaid ka õpetajale. Ni­melt võimaldab see õppeprotsessi paremini koordineerida ning õppematerjalide laiast va­likust kohandada õppijale praktilise ja personaalse õppeprogrammi.

See aitab suurendada individuaalset lähenemist isegi grupi-õppes. Samuti saab õpetaja veebipõhisel tegevusel silma peal hoida, saades hea ülevaate õppija arengust, teda vajadusel toetades, suunates ja motiveerides.

Rubriigid: Määramata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.