Keeleklassid

Keeleklassid

Keeleklass on ükskõik millise keele õpetamiseks!

Keeleklassis saab iga õpilane piisavalt harjutada. Kuna kõik õpilased saavad samaaegselt rääkida teineteist segamata!

Keeleklassis saab õpetaja:

  • kasutada kõiki IKT ja multimeedia võimalusi keeleõppes (ka internet).
  • jagada klassi rühmadeks näiteks erinevate ülesannete või tasemete järgi andes igale rühmale erinevad üleasanded.
  • suhelda üksiku õpilasega, õpilaste rühmaga teiste õpilaste tööd häirimata.

Kaasaegne keeleklass on terviklahendus haridusasutuisele.

  • Mis üldjuhul sisaldab nii keeleõppe vahendeid kui ka sarnast õppekeskkonda teiste arvutiklasside tarvis.
  • Keeleklass ei piirdu kindlasti vaid koolimajas paiknevate lahendustega. Ka tarkvara õpilaste kodusele arvutile (keeleõppeks) võiks sisalduda süsteemi hinnas.
  • Võimalus õppida ja õpetada asukohast sõltumatult (nö iternetiühendusega arvutiga) võiks sisalduda keeleklassi võimaluste hulgas.
  • keeleklass peaks olema modulaarne süsteem, mida saab probleemideta laiendada.

Mida võiks teada keeleklassi kavandamisest?

Kasutajad oma kogemustest:

Mida tähendab tänapäeval keeleklass?

Lisa kommentaar