Eelised

Keeleklassi kasutamise eelisteks on

  • Õpetajal on lihtne kasutada erinevaid õppematerjale teksti failid, videod ja muid multimeedia võimalusi;
  • Lihtne õpilaste arengut kontrollida! Õpetajad saavad kujundada ise õppematerjale ja kontrolltöid. Tunnis käivitakse eelnevalt kujundatud fail ning arvuti kogub ja kontrollib õpilaste vastused;
  • Õpilased saavad salvestada enda juttu ja võrrelda seda originaaliga. Lihvida oma oskusi kuni sarnanevad originaaliga;
  • Kõik õpilased saavad samal ajal rääkida;
  • Õpilane ei kuule kaaslaste hääldusvigu;
  • Töövahendid õpilasele iseseisvaks tööks;
  • Võimalik teha koostööd eri koolide õpetajate vahel;
  • jne.

Kui palju saab tavaklassis keskmiselt rääkida üks õpilane?!! Klikka eelnevel tekstil ja Sa näed kui vähe seda on erinevates riikides tehtud uuringutele tuginedes.

Loomulikult mõjutab seda numbrit klassi suurus. Aga tunnid ju ei koosne vaid lugemisharjutustest seal lahendatakse ka muid ülesandeid! Igatahes ei saa se number olla suurem kui 3 min (juhul kui ainult loetakse ja tund on 45 min pikk ning klassis on 15 õpilast).

IKT keeleklassis ehk spetsiaalse varustusega keeleklass võimaldab õpetajatel suunata õpilasi suhtlema võõrkeeles (näit arvuti õpetab hääldama) autentsele keelekeskkonnale sarnastes tingimustes.

Mida tähendab tänapäeval keeleklass?