Kavandamine

Keeleklassi planeerimine ja kavandamine.

Millest lähtuda keeleklassi planeerimisel? Kuna keeleklasse on väga erinevaid siis ühest vastuste sellele küsimusele ei ole! Siinkohal viitan vaid mõnele asjale millele võiks mõelda:

  • Mitu õpilase töökohta vajate keeleklassis? Tarkvaralise keeleklassi puhul on ka hiljem lihtne lisatöökohti paigaldada!
  • Kas igal õpilasel on arvuti? Või soovite süsteemi kus vaid õpetajal on arvuti?

Kuna tegu on piisavalt suure investeeringuga siis pole paha ka riskide maandada:

  • Kas keeleklass sobib Teie olemasolevate arvutitega? Keeleklassi müüja teab millised on minimaalsed nõuded arvutile! Ka enne keeleklassi tarvis uute arvutite ostmist täpsustage neid nõudmisi!
  • Kas keeleklass sobib opratsiooni süsteemiga? Kas keeleklassi arendaja teeb pidevat koostööd näiteks Microsoftiga? Need kes kasutavad Windows-iga arvuteid saavad seda ise Microsofti kodulehel kontrollida!
  • Kas keeleklasside tootjal on rahvusvaheline “Helpdesk”? kuhu kõik kliendid saavad pöörduda? Ka see teadmine enne ostu sooritamist maandab Teie riske. Kuna tulevikus võite vajadusel ka otse tootja poole pöörduda ja abi saada. (Mõned tootjad tegelevad probleemidega vaid läbi kohaliku esindaja).

Mis kaasneb keeleklassi ostuga?

  • Kas keeleklass on vaid keeleõppeks kindlas ruumis (klasisis)? või on see liikuv süsteem (mobiilne keeleklass või dünaamilise litsentsiga keeleklass).
  • Kuidas on automatiuseeritud õpilaste testimine ja eksmineerimine.
  • Hõlmab see kõiki tasemeid? Kas see sisaldab tarkvara õpilase iseseivaks tööks jne.

Mõned näited terviklahendustest.

Milliseid keeleklasse toodetakse?

Mida tähendab tänapäeval keeleklass?

Eesnimed (nõutav)

Perenimed (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade