Miks osta keeleklass?

Miks osta keeleklass?

Peamine põhjus on kindlasti tõsta efektiivsust tunni ajal. Siinkohal võiks mainida palju enam kui 4 esmast põhjust:

Õpilase vajadustest lähtumine

Iga õpilane saab tegeleda iseseisvalt audiomaterjaliga! St saab märkida järjehoidjatega rasked kohad ja kuulata neid korduvalt üle. Muuta endale sobivaks helitugevust ja mikrofoni sätteid jne.

Õpilasele suunatud kvaliteetne heli

Väga suur on vahe kvaliteedis! Kui võrrelda heli mida kuuleb õpilane ilma häireteta peakomplektis või klassi ees asuvast magnetofomst mille taustaks on sumin klassis.

Õpilaste erisuste arvestamine

Mängides paar kolm-korda materjali ette magnetofonilt kogu klassile on vähe efektiivne!

  • õpilastele jäävad erinevad kohad arusaamatuks,
  • igaüks vajab aru saamiseks erinevalt kordusi,
  • edukamatele õpilastele on korduv kuulamine igav ja paljudele korduste arv ei ole ikkagi piisav.

Kaasaegses keeleklassis saab anda edukamatele õpilastele kuulamiseks kas raskema või mõne audiofaili lisaks.

Õpilane saab kodus jätkata

Kes soovib saab jätkata tööd helifailiga kodus või teel koju siis ta saab audiomaterjali salvestada MP3-na. Kuulata seda kasutades ükskõik millist MP3 mängijat (näit nutitelefon, tahvelarvuti, sülearvuti, mängu konsool, MP3 pleier).