Kohtuotsus Renet Oy Remote Network Ltd

Kohtuotsus Renet Oy Remote Network Ltd

MAO:131/06

Dnro 165/04/M1
Antopäivä 26.6.2006
Sanako Oy > Renet Oy Remote Network Ltd
- asiavaltuus
- ilmaisujen totuudenvastaisuus ja harhaanjohtavuus
Dnro 165/04/M1
Antopäivä 26.6.2006
Sanako Oy vastaan Renet Oy Remote Network Ltd
Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Renet Oy Remote Network Ltd:tä 30.000 euron
sakon uhalla käyttämästä ilmoittelussaan, mainonnassaan ja muutoin
markkinoinnissaan seuraavia edellä todetulla tavalla totuudenvastaisia
ja harhaanjohtavia ilmaisuja:
1. a) Renet on ensimmäisenä maailmassa kehittänyt ja tuonut
markkinoille Digitaalinen Multimedia KieliStudio -järjestelmän ja
b) Ensimmäinen Digitaalinen KieliStudio maailmassa
2. Ainoa 100 % suomalainen, digitaalinen opetusjärjestelmä
3. Ylivoimaisen edulliset hankinta- ja ylläpitokustannukset, säästää
verovaroja
4. Renet-opetusjärjestelmät ovat ylivoimaisesti markkinoiden edulli-
simmat
5. Renet-opetusjärjestelmissä on markkinoiden monipuolisimmat ja
monimuotoisimmat käyttöominaisuudet
6. Markkinoiden ainoa omaa valmistusta olevan tuotteen tukipalvelut
ovat varmasti ammattitaitoista ja osaavaa.

Kieltoa on noudatettava heti. Asian riidaton tausta -kohdassa mainitun
Renet Oy Remote Network Ltd:n linja-autossa olevan ilmaisun osalta
kieltoa on kuitenkin noudatettava 1.8.2006 lukien.

Renet Oy Remote Network Ltd velvoitetaan suorittamaan Sanako
Oy:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista markkinaoikeudessa
23.955,53 euroa, jolle määrälle on maksettava viivästyskorkoa korko-
lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien,
kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.
Rubriigid: Määramata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.