Leonardo da Vinci. Ready-Study-Go!

Leonardo da Vinci. Ready-Study-Go! – Lingvistiline ja kultuuriline algõpetus kutsehariduses

Projekti eesmärgiks oli keeleõppe integreerimine kutseharidusse ja E-õppe süsteemi loomine võõrkeele õppimiseks. Materjalide koostamisel on arvestatud erinevaid keeleõppe meetodeid (kirjutamine, lugemine, kuulamine). Ready-Study-Go võõrkeeleprojekti raames loodi e-õppe süsteem, kust on võimalik leida keelelist ja kultuurilist informatsiooni Eesti, Soome, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa kohta. Õpilasel, kes soovib minna praktikale eelpoolnimetatud maadesse, on võimalus end kurssi viia elementaarse teadmisega ja sõnavaraga, mis on kasutusel hotelli-turismi-, restorani- ja toitlustusvaldkonnas. Projekti käigus loodud e-õppe süsteem on suunatud kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele.

TitleTitle: READY–STUDY–GO–AHEAD! Linguistic and Cultural Coaching in Initial Vocational Education

Project Number 2009-1-FI1-LEO05-01588

Valminud keeleõppe keskkond http://www.rsgo.eu/

Tutvuge ka Sanako Speak keeleõppe keskkond internetis.

Rubriigid: Määramata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.