Õpetajale

Õpetajale

Me anname õpetajale tõhusad töövahendid ükskõik millise ainetunni läbiviimiseks  arvutiklassis! Õpetaja kontrollib täielikult õppeprotsessi ja saab tegeleda iga õpilasega individuaalselt.

Õppematerjalid

Kontrolltööd ja eksamid

Võimaldab jälgida õpilaste arengut. Kontrolltöid on lihtne ettevalmistada ja veel lihtsam kontrollida (arvuti analüüsib vastusesid). Vaid mõni minut kulub näit uute sõnade või bioloogia kontrolltööks (sõltumata klassi suurusest).