Sanako Lab 100 lühikursus

Sanako Lab 100 lühikursus

Lühikursus vastab täna müüdavale versioonile. Uuendage oma tarkvara.

Töö alustamine, õpetaja tegevused.

Õpetaja kasutajaliidese prsonaliseerimine (Teacher login and personalising the activity list)

Kopeerige helifailid meediaserverisse (Copying material to MSU)

Klasside jagamine gruppideks (Individualising and creating multiple sessions)

Jagage klass rühmades ja andke igale rühmale võimetekohane üleasanne. Kokkuvõttes motiveerite tudenegeid rohkem.

Harjutused ja treeningud keeleõppeks.

Kuulamine (Listening comprehension)

Õpilased kuulavad algmaterjali ja õpetaja kontrollib arusaamist, peale mida õpilased saavad jätkata tööd iseseisvalt st õpilane paigutab materjalile “järjehoidja e bookmark”. Vajutades järjehoidjale esitatakse materjali märgistatud kohast. Õpilane saab kuulata korduvalt temale raskeid lõike.

Õpilased harjutavad lugemist (Reading practice)

Õpilased harjutavad individuaalselt häälega lugemist – õpilase jutt salvestatakse. Kuulates oma juttu saab õpilane ennast parandada (lugedes teksti uuesti) – kuni parima tulemuse saavutamiseni.

Arvuti õpetab hääldama (Model imitation)

On efektiivseim moodus harjutada hääldamist ja rääkimise rütmi. Harjutuse ajal õpilane kuulab algmaterjali ja kordab sama teksti ise.

Vestlus paarides (Pair discussion)

Pair Discussion – Vestleldes paarides harjutavad õpilased enda väljendamise ja suhtlemise oskust. Õpilased saavad korrata enda öeldut ja kontrollida kas partner sai temast aru.

Vestlus grupis (Group discussion)

Vesteldes gruppides arendavad õpilased suhtlemisoskust ja harjutavad vestluse käigule reageerimist. Õpetaja määrab gruppide suurused.

Telefonivestluse jäljendamine (Phone conversation)

Õpilased helistavad teineteisele kasutades oma audio paneeli sõrmistikku. Valides “kaugekõne” režiimi saame imiteerida ka halvema kuuldavusega telefoniühendusi.

Testimine ja eksamineerimine

Valikvastustega test (Quiz mode)

Valikvastustega test on tõhusaim ja mugavaim võimalus õpilasi testida. Valige vastuse tüüp (ei/jah või valikvastused). Esitage küsimus, määrake vastamiseks ettenähtud aeg. Graafikud õpilaste vastustest ilmuvad koheselt õpetaja arvuti ekraanile. Õpilased näevad peale vastamist kas nad vastasid õigesti. “Testi” saab salvestada failina. Tunni ajal faili käivitades saab testi näiteks ühele grupile iseseisva tööna käivitada.

Salvestatud vastused (Recorded response)

Salvestatud vastustega on ideaalne harjutada kultuuridevahelist suhtlemist läbi erinevate situatsioonide. Näiteks õpilased harjutavad tööintervjuud (salvestiselt) keskendudes olukorra mõistmisele ja õigete vastuste andmisele;

AP ekasm vastaval USA standardile (AP exam)

AP® Exam – Lab 100-ga on võimalik läbi viia AP® suulist eksamit (kasutakse USA-s). AP® eksami suuline osa on 15 min pikkune ja koosneb 3 osast. Algmaterjal on kogu eksami ajal esitamise reþiimis ning algmaterjalil on määratud pausid õpilaste vastuste jaoks. Iga küsimust korratakse kaks korda ja õpilasel on aega vastata igale küsimusele 15 – 40 sekundit.

Õpilaste isesesevtöö keeleklassis

Helimaterjali valimine, iseseisevtöö (Audio on demand)

Õpetaja määrab eelnevalt milliste audio failidega või väliste materjalidega õpilased saavad individuaalselt töötada. Õpilased valivad ise materjali mida kuulata kasutades oma audio paneeli sõrmistikku.

Raamatukogu, iseseisevtöö (Library mode)

Interneti kasutamine, iseseisevtöö õpilasele.

Ühendage Lab 100 Sanako Speak internetis (Connecting Sanako Lab 100 and Sanako Speak!)

Sanako Speak internetis on OnLine keelõppe keskkond., mis on ideaalne täiendus Sanako Lab 100-le.  Speak muudab keeleõppe olemust täielikult. Nii õpilane kui ka õpetaja vajavad vaid internetiühenusega arvutit milles on Java Plug-in ja peakomplekti. See süsteem ei ole keeleklass tavamõistes! Kõik saavad endale sobival ajal oma ülesannetega tegeleda.

Vaata ka Sanako Speak lühikursus õpetajale.

Rubriigid: Määramata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.