Sanako Study 1200 lühikursus

Sanako Study 1200 lühikursus

Siin leiate lühikese kusrsuse kuidas kasutada Sanako Study 1200 keeleklass -i. Vaata ka Sanako Study 700 ja 1200 lühikursus õpilasele.

Õpetamine multimeedi- või arvutiklassis. Üldised tegevused.

Kuidas muuta arvutiklass õpetaja poolt hallatavaks ja kontrollitavaks õppekeskkonnaks?

Interneti võimaluste lisamine õppeprotsessi.

Failivahetus.

Õpetaja saab anda erinevatele rühmadele erinevad ülesanded (erinevad failid).

Kodutööde edastamine õpilastele ja kogumine õpilastelt.

Valgetahvel (ehk Whiteboard) funktsiooni kasutamine.

Harjutused ja treeningud keeleõppeks.

Arvuti õpetab hääldama (ehk Model Imitation)

Model Imitation st arvuti õpetab hääldama. See on efektiivseim moodus harjutada hääldamist ja rääkimise rütmi. Harjutuse ajal õpilane kuulab algmaterjali ja kordab sama teksti ise. Õpilase jutt salvestatakse.

Kuulamise harjutamine (ehk Listening Comprehension).

Listening Comprehension st õpilased kuulavad õpetaja poolt saadetud algmaterjali (audio) ja õpetaja kontrollib arusaamist (valides ühe või mitu õpilast kellele õpetaja esitab küsimusi). Õpetaja võib lubada õpilastel töötada algmaterjaliga iseseisvalt. Õpilane saab kuulata korduvalt temale raskeid lõike.

Lugemise harjutamine (ehk Reading Practice).

Reading Practice ehk õpilased harjutavad individuaalselt häälega lugemist – õpilase jutt salvestatakse. Kuulates oma juttu saab õpilane ennast parandada (lugedes teksti uuesti) – kuni parima tulemuse saavutamiseni.

Vestlus grupis (ehk Discussion Activities).

Discussion Activities st vesteldes arendavad õpilased enda väljendamise ja suhtlemisoskust ja harjutavad vestluse käigule reageerimist. Õpetaja saab lihtsalt kuulata kuidas vestlused kulgevad, kuidas õpilased oma sõnadega etteantud teemal vestlevad.

Round table discussion

Vaata ka Sanako Speak lühikursus õpetajale.

Rubriigid: Määramata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.