Sanako Study 500

SANAKO Study 500 multimeediaklass

on tarkvara ükskõik millise aine õpetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil arvutiklassis alates kirjandusest kuni loodusteadusteni välja! Õpetaja juhib ja kontrollib täielikult õppeprotsessi ning samal ajal on õppeprotsessi võimalik kohandada vastavalt õpilase erivajadustele. Kasutades õppekeskkonda tõuseb arvutiklassi efektiivsus ja paindlikkus interneti, digitaalsete õppematerjalide ja kaugkoolituskeskkondade kasutamisel;

Õpetaja saab: jälgida õpilaste monitoridel toimuvat; avada õpilase arvutis tarkvara programme, faile ja interneti lehekülgi (ka kõikidele korraga); jagada klass rühmadeks ja juhendada ühte õpilast või rühma ilma teisi häirimata; siirdada õpetaja arvuti ekraani pilti õpilaste arvuti ekraanidele (NB! isegi multimeediaprojektorit pole vaja);  jne.

SANAKO Study 500    v õ i m a l d a b   õ p e t a j a l:

 1. siirdada õpetaja arvuti ekraani pilti  – õpilaste arvuti ekraanidele (NB! isegi multimeediaprojektorit pole vaja);
 2. õppeprotsessi  arvutiklassis täielikult kontrollida, hallata ja juhtida:
 • jälgida õpilaste tööd – jälgida õpilaste monitoridel toimuvat kontrollida kas kõik lahendavad õpetaja poolt antud ülesandeid;
 • juhtida õpilase arvutit – näit õpetaja saab õpilase arvuti ekraanil toimuvat oma arvutist juhtida. Selliselt juhendada või aidata õpilast iseseisva töö ajal;
 • jagada klass rühmadeks – näiteks erinevate ülesannete järgi.
 • lukustada õpilase arvuti monitori, hiire, klaviatuuri – kindlustab õpilaste tähelepanu õpetaja poolt läbiviidavale tegevusele;
 • avada õpilase arvutis programme, faile ja interneti lehekülgi (ka kõikidele korraga).
 • õpilase arvuti välja lülitada – näit teha ühele või kogu klassi arvutitele „log off” või „shut down”;
 • piirata tarkvara kasutamist määrates milliseid programme (näit Internet Explorer, MS Word, Skype, MSN jne) õpilaste arvutites on lubatud või keelatud kasutada,
 • piirata interneti kasutamist määrata õpilastele lubatud või keelatud aadressid internetis.
 • suhelda üksiku õpilasega või õpilaste grupiga – näit rääkides või kasutada teksti sõnumeid (segamata teisi juhendada ühte õpilast või rühma);

SANAKO Study 500   õ p p e k e s k k o n d   o n:

 • lihtne kasutada – sõltumata varasemast arvutikogemusest on õpetusmoodulit lihtne kasutada;
 • eri õppeainetele sobiv lahendus mida saab tulevikus laiendada vastavalt muutuvatele vajadustele. SANAKO arendab pidevalt lisamooduleid, mis sisaldavad funktsioone erinevate õppeainete õpetamiseks, eri õppemeetodide või õpetajate vajadustest lähtuvalt. Näiteks eksamineerimise moodul ja videode esitlemise moodul  jne.
 • võimalus säästa – SANAKO Study 500-ga on võimalik säästa ka tarkvara kuludelt kuna näit. õpilase arvutisse ei ole vaja installeerida kõiki programme, mida õpetaja soovib tunnis kasutada. Piisab kui õpetaja arvutis on vajalik tarkvara, sest õpetaja saab siirdada oma arvuti ekraani pildi klassi igasse arvutisse (NB! isegi multimeediaprojektorit pole vaja);
 • soodsa hinnaga paindlik toode – õpilase töökohti võib hankida just vajalikul määral ja ka hilisem töökohtade lisamine on lihtne;
 • tarkvara, mida on lihtne paigaldada – SANAKO Study 500 paigaldamiseks ei ole vaja eri teadmisi, iga õpetaja saab sellega hakkama;
 • Sanako Study ver 5 ühildub Windows 7-ga.
 • ühilduv olemasolevate tarkvara ja riistvara lahendustega.
 • vaata videot või külasta SanakoWorld YouTube`s

Ostes litsentsi näiteks 150 töökohale (arvutle) siis st.  kui palju on klassides kokku töökohti e arvutid (sh õpetajate töökohad). Klasside arv ei ole piiratud st litsentsi 150 arvutile võib jagada näit järgmiselt 5 klassi igas 30 töökohta või 10 klassi igas 15 töökohta.

Loe täpsemalt Sanako kodulehel: inglise keeles; vene keeles.

Rubriigid: IKT vahend, sildid: , , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.