Keeleklassi arendamine

Keeleklasside arendamine on katkematu protsess.

Ka täna jätkub pidev töö juba paigaldatud keeleklassi seadmete tarkvara arendamisel ning uute lahenduste väljatöötamisel.

Sanako korporatsiooni edu keeleklasside arendamisel tugineb ettevõtte headele tehnilistele oskustele, mida on pidevalt täiustatud alates 1961 aastast millal Tandbergi poolt ehitati esimene keeleklass.

Kuna kõige tähtsam tehniline omadus keeleõppe seadmete juures on heli kvaliteet siis sellepärast on meie digitaalsed keeleklassi seadmed varustatud kassett magnetofonidega, mis on spetsiaalselt konstrueeritud õppetöös kasutamiseks ja parima heli kvaliteediga,

Oleme pööranud erilist tähelepanu ka heli taasesitamise kvaliteedile meie kõigis seadmetes. Kui lisada eelnevale keskendumine tarkvara arendusele ja meie parimad tarkvara insenerid siis selguvadki põhjused, mis on teinud Sanakos vaieldamatu liidri selles sektoris.