IKT lahendus hariduasutusele

Terviklahendus haridusasutusele

Terviklahendus haridusasutusele (ehk Sanako Whole School System) hinna sees on kogu tarkvara õppetöö korraldamiseks koolis:

  1. õppekeskkonnad kõikidesse arvutiklassidesse (Study 500);
  2. võõrkeele õppeks (Study 700 või Study 1200) keeleklassi tarkvara;
  3. tarkvara õpilase isiklikku arvutisse (iseseisvaks tööks kodus või koolis, Lite Recorder);
  4. harjutuskeskkonda internetis.

Võimalik säästa kuna Sanako Study keeleklassid on dünaamilise litsentsiga st saab kasutada erinevates arvutiklassides.

Võtke pisut aega keeleklassi kavandamiseks. Kindlasti kontrollige kas pakutud seadmed ja tarkvara Teie arvutite operatsiooni süsteemiga sobivad.

 

Terviklahenduste variandid:

  • komplekt A = Study 700 + Study 500 ja
  • komplekt B = Study 700 + Study 500 + Lite Recorder.