Sanako Study Lite Recorder

Digitaalne salvestaja (Sanako Lite Recorder).

Digitaalne salvestaja on spetsiaalne tarkvara, mis võimaldab õpilasel iseseisvalt efektiivselt õppida.

Õpilane saab kasutada neid samu harjutusi mida keeleklassis:

  • paigaldatakse õpilase töökohale (NB! mitte Study 1200
    keeleklassi). St õpilase isklik arvuti (kodus) või arvuti mida
    ta kasutab iseseisvalt koolis (raamatukogus) jne;
  • kõnekeele, kuuldust arusaamise harjutamiseks;
  • väga oluline on anda õpilastele võimalus arendada oma oskusi ka väljaspool kooli.

Annab palju lisavõimalusi ja ka lisaväärtust Teie keeleklassile:

  • Õpetajad saavad laiendada keeleõpet väljaspoole klassiruumi st õpilased saavad efektiivselt õppida ka kodus. Kuna õpilasel on harjutustunde on märgatavalt rohkem siis ka tulemused paranevad.
  • Kõnekeele harjutamise laiad võimalused (mudeli järgi imiteerimine, lugemine jne) parandavad õpilase hääldust ja kuuldust arusaamise võimet.
  • Võimalik kasutada väga erinevaid õppematerjale. Eri formaadis helifaile jne.

Vaata Sanako kodulehel artiklit: Study Lite recorder – Standalone student player/recorder software for language learning.

Videos kirjeldatud võimalsused on õpilasel Sanako Study 1200 keekleass -is  ja Sanako Study 700 keeleklass -is ning iseseisvaks harjutamiseks Sanako Study Lite Recorder -is.