Keeleklassid

Keeleklassid

Pakume erineva tehnilise lahendusega keeleklasse.

1. Sanako Study e tarkvaralised keeleklassid

Study keeleklassid on ükskõik millise keele õpetamiseks!

Tarkvaralise keeleklassis on igal õpetajal ja õpilasel on arvuti. Koolile ostetakse vajalik arv litsentse ja tarkvara paigaldatakse näiteks arvutikassi. Lugege kindlasti ka  “IKT terviklahendus haridusasutusele“.

Sanako Study 1200 keeleklass

Sanako Study 700 keeleklass

2. Sanako Lab  keeleklassid

Lab keeleklassid on ükskõik millise keele õpetamiseks!

Sanako Lab 300 keeleklass

SANAKO Lab 100 keeleklass

3. Keeleõpematerjale sisaldavad keeleklassid

Sobivad vaid vaid valitud keele õpetamiseks.

Auralog keeleklassid