Sanako Study laiendused

Lisamoodulid Sanako Study võimaluste rikastamiseks!

Lisamoodulite valikut täiendatakse eri õppemeetodide ja õpetajate vajadustest lähtuvalt.

  • Eksamid ja kontrolltööd -  lihtne küsimustikke ettevalmistada ja veel lihtsam kontrollida (arvuti analüüsib vastusesid).