Eksamid ja kontrolltööd

SANAKO Study testimise ja eksamineerimise moodul

Õpilaste teadmiste kontrollimine on tegelikult väga lihtne!!

 • Vaid mõni minut kulub näit uute sõnade või bioloogia kontrolltööks (sõltumata klassi suurusest).
 • Arvuti kontrollib õpilaste vastused ja esitab raporti!

Eksami moodul on tööriist, mis teeb õpilaste teadmiste kontrollimise väga paindlikuks ja lihtsaks õpetajale. Süsteem juhendab õpetajat testide koostamisel. Õpetaja käivitab tunni ajal eelnevalt koostatud testid, millele õpilased vastavad kasutades SANAKO Exam Player-it. Seejärel eksami moodul kontrollib õpilaste vastused ja annab õpetajale kohe vastuste kontrollimise tulemused. Lühidalt testige õpilaste teadmisi kasvõi iga tund, et keegi ei saaks eelmises tunnis õpitud uut osa kodus kordamata jätta.

Õpetaja saab koostada testi või eksami kombineerides erinevaid küsimuste variante:

 • Õige või vale (True or False) – Õpilane valib vastatates kas väide on õige või väär.
 • Valikvastus, ühe õigega (Multiple Choice) – Õpilane valib õige vastuse erinevate etteantud variantide hulgast (üks variant on õige).
 • Valikvastused, mitme õigega (Check List) – Õpilane valib õiged vastused erinevate etteantud variantide hulgast (õigeid variante on rohkem kui üks).
 • Piirkonna märkimine (Hot Spot) – Õpilane klikib vastates fotol. Õpetaja on eelnevalt määranud õige piirkonna fotol. Näiteks “Milline pildil olevatest seentest on puravik?”
 • Liiguta õigesse kohta (Drag and Drop) – Õpilane nn liigutab sõnad ja laused õigetele kohtadele pildil.
 • Täida lüngad (Fill-in-the-Blanks) – Õpilane täidab lüngad lausetes kas sobivate sõnade või fraasidega.
 • Vastavuste määramine (Match List) -  Õpilane ühendab kahes erinevas veerus esitatud info (näit pildid, lause osad jne)  kokkusobivad elemendid.
 • Rippmenüü (Combo Box List) – Õpilane valib kas ühe või mitu sobivat vastust rippmenüüst.
 • Rippmenüü, vastuste lisamise võimalusega (Edit Combo Box List) – Õpilane valib kas ühe või mitu sobivat vastust rippmenüüst. Õpilane saab ka ise lisada oma vastuseid kui ta ei leia sobivat vastuse varianti.
 • Loetelu (List Box List) – Õpilane valib õige vastuse rippmenüüst.
 • Lühivastused (Short Answer) – Õpilane saab vastata vabas vormis ja õpilase poolt sisestatud teksti võrreldakse õpetaja poolt sisestatud sõnade ja fraasidega.

Õpetaja saab seadistada eksamit järgmiselt:

 • Juhuslik järjestus küsimustele (Randomize Question) – Küsimused esitatakse eksami käigus arvuti poolt valitud järjekorras.
 • Ajalimiit (Use Time) – Kogu eksami sooritamiseks määratud ajalimiit. Peale aja möödumist ei saa õpilased oma vastuseid anda.
 • Kõrvaliste toimingute tõkestamine (Prevent task switching) – Keelab õpilastel avada eksami ajal teis programme ja faile “Alt” ja “Tab” klahvide abil.
 • Eksam kuvatakse ekraani mõõtmetes (Display exam on full screen) – Eksam kuvatakse õpilaste monitoridele kogu ekraani ulatuses. Võimalik on ka kuvada aken, mida õpilane saab ise suuremaks klikkida nn täis mõõtmetele.
 • Raportit ei näidata õpilastele (Report not shown to student) – Õpilaste vastuste tulemuste raportit ei kuvata automaatselt õpilastele.
 • Testi sooritamise arvestus (Pressing score) – Määrake tulemus mida on vaja, et testi sooritada. Sisestage (%, protsentides) kui suurele osale küsimustest peab õpilane kogu testi mahust õigeid vastuseid andma.
 • Keele valik (Language selection) – valib õpilaste eksami mooduli keele. Kuna tõlkimine on alles pooleli siis hetkel veel eesti keelt ei saa valida.

Hinnad vastavalt mitmes õpetaja arvutis soovitakse kasutada!

 • mitmes arvutiklassis soovitakse eksameid läbi viia? (iga klass vajab ühte litsentsi õpetaja töökohale).
 • mitmes arvutis soovitakse kontrolltöid ettevalmistada? (näiteks õpetaja sülearvuti, milles ta tundi ettevalmistab).

Täiendav info SANAKO kodulehel.