Video server

Video striiming server

Võimaldab teha videoülekannet kogu klassile.