Sanako Study 700 keeleklass

Sanako Study 700 keeleklass

SANAKO Study 700 multimeedi- ja keeleklass (tarkvara arvutiklassi). Õpetaja võimalused tunni läbiviimisel on samad, mis SANAKO Study 500-s.

Keeleõppe funktsioonid

 • Discussion Activities ehk vesteldes arendavad õpilased enda väljendamise ja suhtlemisoskust ja harjutavad vestluse käigule reageerimist. Õpetaja saab lihtsalt kuulata kuidas vestlused kulgevad, kuidas õpilased oma sõnadega etteantud teemal vestlevad.
 • Student Voice Recording st õpilased saavad kuulata oma jutu salvestusi ja võrrelda seda algmaterjaliga. Harjutades intensiivselt hääldamist, kõne rütmi ja vähendades enda aktsenti rääkimisel võõrkeeles.
 • Voice Graph ehk heli esitatkse ka graafiliselt (nii algmaterjal kui ka õpilase jutt). Selline heli nn visualiseerimine võimaldab õpilase juttu võrrelda graafiliselt algmaterjaliga. Õpilane saab detailselt analüüsida oma sooritust.
 • Variable Speed Playback st õpilane saab muuta taasesituse kiirust. Õpilasel on võimalik näit kuulata aeglasemalt temale raskeid kohti.
 • Recap Functionality for the Student Player See funktsioon on loodud kiireks taasesituseks. Taasesitatakse kas eelmine lause või osa failist. Õpilne saab vajaduse tekkides kohe taasesitada algmaterjali näit fraasi originaalkeeles.
 • Mark-to-Speak võimaldab algmaterjalile märkida pausid. Need oleksid kohad kus õpilased peavad ise rääkima näit taasesituse ajal käivitatakse see funktsioon kui harjutus või test.

SANAKO Study 700 õ p p e k e s k k o n d  o n:

 • lihtne kasutada – sõltumata varasemast arvutikogemusest on õpetusmoodulit lihtne kasutada;
 • eri õppeainetele sobiv lahendus mida saab tulevikus laiendada vastavalt muutuvatele vajadustele. SANAKO arendab pidevalt lisamooduleid, mis sisaldavad funktsioone erinevate õppeainete õpetamiseks, eri õppemeetodide või õpetajate vajadustest lähtuvalt. Näiteks Study Video Streaming Module ja Study Examination Module;
 • võimalus säästa – SANAKO Study 1200-ga on võimalik säästa ka tarkvara kuludelt kuna näit. õpilase arvutisse ei ole vaja installeerida kõiki programme, mida õpetaja soovib tunnis kasutada. Piisab kui õpetaja arvutis on vajalik tarkvara, sest õpetaja saab siirdada oma arvuti ekraani pildi klassi igasse arvutisse (NB! isegi multimeediaprojektorit pole vaja);
 • soodsa hinnaga paindlik toode – õpilase töökohti võib hankida just vajalikul määral ja ka hilisem töökohtade lisamine on lihtne;
 • tarkvara, mida on lihtne paigaldada – SANAKO Study 700 paigaldamiseks ei ole vaja eri teadmisi, iga õpetaja saab sellega hakkama;
 • ühilduv olemasolevate tarkvara ja riistvara lahendustega.

NB! Sanako Study 700-s on õpetajal vähem võimalusi kui Study 1200-s. Lühidalt kirjeldades on õpilase tööaken sama nagu Study 1200-s kuid õpetaja tööaken selline nagu Study 500-s.