Sanako Study 500 multimeediaklass

Sanako Study 500 multimeediaklass

Laiendatav võõrkeele õppeks vajalike moodulitega ja kasutav ka mobiilsete arvutiklassidega WiFi võrgus!

SANAKO Study 500 on tarkvara ükskõik millise aine õpetamiseks arvutiklassis! Õpetaja juhib ja kontrollib täielikult õppeprotsessi ning samal ajal on õppeprotsessi võimalik kohandada vastavalt õpilase erivajadustele. Kasutades õppekeskkonda tõuseb arvutiklassi efektiivsus ja paindlikkus interneti, digitaalsete õppematerjalide kasutamisel.

ÕPETAJA SAAB ARVUTIKLASSIS:

ÕPETADA st suunata õpilaste tähelepanu õpetaja poolt läbiviidavale tegevusele:

 • jagada klass rühmadeks – näiteks erinevate ülesannete järgi;
 • kuvada õpetaja arvuti ekraani pilti õpilaste arvuti ekraanidele sh heli (NB! isegi multimeediaprojektorit ei ole vaja);
 • esitada õppematerjali internetist – õpilaste arvutid „järgnevad“ õpetaja veebilehitsejale;
 • suhelda üksiku õpilasega või õpilaste grupiga – näit rääkides või kasutada teksti sõnumeid (segamata teisi juhendada ühte õpilast või rühma);
 • juhtida õpilase arvutit õpetaja arvuti hiire ja klaviatuuriga. St juhendada või aidata õpilast;
 • piirata õpilase arvuti kasutamist – lukustades kas õpilase arvuti monitori, hiire või/ja klaviatuuri;

TESTIDA ÕPILASTE ARENGUT & KÜSIDA TAGASISIDET (arvuti anlüüsib vastused):

 • küsida kontrollküsimusi tunni ajal;
 • erinevad testimise ja eksamineerimise võimalused aktiveerib lisamoodul;

JÄLGIDA JA KONTROLLIDA ÕPILASTE TEGEVUSI (kontrollida kas tegeletakse etteantud üleasannetega):

 • jälgida õpilaste arvuti monitoridel toimuvat;
 • määrata millised programmid õpilaste arvutites on lubatud või keelatud kasutada (näit Internet Explorer, MS Word, Skype, MSN jne),
 • määrata õpilastele lubatud või keelatud aadressid internetis

SÄÄSTA AEGA ETTEVALMISTAVATE JA HALDUSTEGEVUSTE ARVELT:

 • käivitada kõik arvutid klassis tundi alustades;
 • avada õpilase arvutis programme, faile ja interneti lehekülgi (ka kõikidele korraga).
 • koduseid üleasandeid jagada ja koguda (failidena);
 • õpilase arvutid välja lülitada (näit tundi lõpetades) – vajadiesl teha ühele või kogu klassi arvutitele „log off” või „shut down”, „restart“;

JA PALJU TEISI VÕIMALUSI!

NB! Me koolitame iga õpetaja tarkvara kasutama (hind järelpärimisel):

 • Veebikursus moodle keskkonnas.
 • Loomulikult võite lisaks tellida ka tavakoolituse.

NB! samad funktsioonid on ka Sanako Study keeleklassides (Sanako Study 1200 keeleklass ja Sanako Study 700 keeleklass).

Mõned videod (järelpärimisel saadame lisainfot):

Kuidas õpilasi suunata ja nende tegevusi kontrollida:

Video suunata ja kontrollida veebi kasutamist

Ostes litsentsi näiteks 150 töökohale (arvutile) siis st.  kui palju on klassides kokku töökohti e arvutid (sh õpetajate töökohad). Klasside arv ei ole piiratud st litsentsi 150 arvutile võib jagada näit järgmiselt 5 klassi igas 30 töökohta või 10 klassi igas 15 töökohta