MSU (Media Storage Unit) häälestamine

MSU (Media Storage Unit)

Vaata lahendusi allpool ja ka seda kuidas tõhusal abi küsida.

Baas seadistused

  • Kas võrgus on lubatud File and Print sharing?
  • Kas Lab 100 on tulemüüri erandites kirjas?

Kas MSU faile saab õpetaja arvutis avada?

  • Kas “My Computer“ -ist: saab avada  ”…msu\u02\audio“?
  • Kas saab avada kui asendad teksti “msu” IP aadressi-ga?
  • Kas saab pingida MSU-d?

Subnet mask

  • Õpetaja arvuti ja MSU peavad olema samas subnet-is. MSU subnet maski saab vahetada MSU config tööriistaga.
  • Subnet mask on vaikides 255.255.255.248.