Häälestamine

Sanako Study häälestamine

Enne häälestamisele asumist kontrollige kas kõik komponendid on installeeritud. Loe “ Teiste konponentide paigaldamine“.

Häälestamisel seadistage järgmised süsteemi osad:
  1. Tulemüür. Loe kuidas toimida “Tulemüüri seaded
  2. Süsteemi tööks vajalikud kaustad. Kuidas toimida leiate artiklist  ”Kaustade määramine”.
  3. heliseaded nii õpilase kui õpetaja arvutis;
  4. jne. (loe kasutusjuhendist mida on vaja häälestada)!

NB! Täpsemad juhised leiate kasutusjuhendist, mis vastab Teie tarkvara versioonile.