Kaustade määramine

Kaustade määramine

Vaata kuidas kogu süsteemi häälestada “Teiste konponentide häälestamine“.

Paljud Study funktsioonid vajavad eelnevalt määratud kaustasid. Kõik need kaustad saab määrata õpetaja arvutis (Tutor tarkvara aknas).

Valige: ToolsPreferences  - Tutor

 

Soovitame paigutada need kaustad õppeasutuse serverisse (file server). Õpetajate klassi andmete kaust (Tutor’s class directory folder) võib paikneda ka õpetaja arvutis.

Tabelis allpool on kirjeldatud millised õigused peaks kaustade kasutajatele määrama.

 

Kaust (e Folder)

Kausta üleasanne

Õigused

Õpetajale Õpilasele
Tutor’s class directory Storage area for teacher’s class files Lugemine, kirjutamine, muutmine. Ei vaja ligipääsu.
Student files collection folder Õpilaste salvestiste kogumiseks. Lugemine, muutmine. Kirjutamine varjatult.
Session and content files folder Õppematerjalide jagamine. Alamkaustad rühmadele A,B,C,D,E,F ja Tutor luukase sellesse kausta. Lugemine, kirjutamine, muutmine. Lugemine
Media files folder Piirkond meedia failide hoidmiseks. Need on erinevad õppematerjalide mida kasutatakse õpetamisel. Lugemine, kirjutamine, muutmine. Lugemine
Web policy files folder Web policy määrangute säilitamiseks. Lugemine, kirjutamine, muutmine. Ei vaja ligipääsu.
Application list files folder Lubatud ja keelatud programmide loetelude säilitamiseks. Lugemine, kirjutamine, muutmine. Ei vaja ligipääsu.
Document files folder Reading practice funtsiooni  - ajal kasutatavate dokumentide säilitamiseks. Lugemine, kirjutamine, muutmine. Lugemine
Exam test files folder* Eksami failide salvestamise piirkond. Lugemine, kirjutamine, muutmine. Lugemine
Exam result files  collection folder* Õpilaste eksami tulemuste kogumiseks. Lugemine, muutmine. Kirjutamine varjatult.

* Exam … kausta vajate vaid kui kasutate Sanako Exam -i moodulit.