Windows server

Windows server

Vajalik Sanako Study tarkvarale.

  • Vajalik enam kui 10 õpilase süsteemile;
  • Faili server (näit Windows 2000 Server) on vajalik enam kui 10 õpilase töökohaga arvutiklassis, see tagab tõrgeteta failide jagamise kõikidele õpilastele kuna Windows XP Professional-is ja XP Home-s on limiteeritud kasutajate arv (10 õpilast XP Professional ja 5 õpilast XP Home) saavad kasutada võrgu ressursse.

Hilisemate Windows versioonide kohta info järelpärimisel.