Sanako Study Tutor tarkvara installeerimine

Sanako Study Tutor tarkvara installeerimine

Teiste konponentide paigaldamine.

Olulised märkused:

  • Täpsemad juhised leiate kasutusjuhendist, mis vastab Teie tarkvara versioonile.
  • Study klassiruum** - on rühm arvuteid (kooli arvutivõrgus) mida saab kasutada ühes ja samas sessioonis nö virtuaases klassis. Need arvutid võivad asuda kas samas või erinevates arvutiklassides!

Tarkvara paigaldamine

Tarkvara installeerimiseks valige Sanako Study Server software CD plaadi menüüst.

 

Sulgege kõik seni kasutusel olnud programmid ja jätkamiseks valige Next.

 

Nõustuge litsentsi tingimustega ja valige Next.

 

Kasutaja info (e User Information) aknas sisestage kasutajanimi ja õppeasutuse nimi. Lubage tarkvara kasutada igalühel kes kasutavad seda arvutit. (valige Anyone who uses this computer).

 

Valige sobiv kaust kuhu tarkvara installeeritakse ja valige Next.

 

Valige nimi klassiruumile (e classroom name).

    • Kui kasutate vaid ühte Study klassiruumi**, siis valige Yes. Sellisel juhul kasutate vaikenime (SANAKO Classroom).
    • Kui kasutate erinevaid Study klassiruume**, siis valige No. Installi lõpetamisel palutakse Teil sisestada üks Serverisse eelnevalt sisestatud nimedest.

 

Järgmiseks on võimalik pöörduda tagasi ja muuta oma valikuid või valige Next ja alustage tarkvara paigaldamist.

 

Kui tarkvara installeerimise programm lõpetab tegevuse siis kuvatakse sellekohane teada uues aknas.

  • programmi sulgemiseks valige Finish

 

Võta meiega ühendust

Eesnimed (nõutav)

Perenimed (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade