Token

Token

Mis asi on token?

A Sanako Study on kood mida kasutatakse Study instaleerimise ajal tarkvara aktiveerimiseks. Study token-i saab klient tellimuse täitmise käigus. Token on alati tarkvara paigaldamise juures vajalik.

Mitu token-it kool vajab?

Me soovitame klassiruumi põhist ühekordse aktiveeringuga tokenit. See tähendab, et Study tokenit saab kasutada vaid üks kord ja sama tokenit ei saa kasutada erinevate klassiruumidesse tarkvara paigaldamisel. Sellisel juhul on igas klassiruumis üks token ja üks arvuti mis töötab serverina /tavaliselt õpetaja arvuti).

Iga token sisaldab ka kasutajate hulka (õpilased ja õpetaja) kes saavad õppetöös osaleda.

Näide 1: Kui koolis on 1 klassiruum kus on 20-e õpilase ja õpetaja töökohad siis vajate Study tokenit 21 kasutajale.

Näide 2: Kui koolis on 3 klassiruumi igaühes  20-e õpilase ja õpetaja töökohad siis vajate 3-e tokenit igaüks 21 kasutajale..

Milline on seis Teie koolis?

  • Kogu kasutajate arv? Töökohtade arv arvustiklassides kokku sh õpetajad?
  • Mitu arvutiklassi?
  • Mitu õpilase ja õpetaja töökohta on igas klassiruumis?