Võõrkeeleõppe meetodid. Kommunikatiivsed ja traditsioonilised meetodid.

Võõrkeeleõppe meetodid. Kommunikatiivsed ja traditsioonilised meetodid.

Traditsioonilised meetodid

Traditsioonilised meetodid vaatlevad keelt eelkõige grammatilise süsteemina, milles keeleoskust mõõtes saab öelda, et kui õppija on keelereeglid omandanud, siis ta peaks ka keelt oskama. Keeleõpikud on koostatud enamasti grammatikateemadest lähtuvalt, mida toetavad lugemistekstid. Õppetöö on põhiliselt grammatikaharjutuste tegemine ning tekstide lugemine ja tõlkimine. Õpetaja kasutab seletamisel enamasti õppijate emakeelt ja parandab kõik õppijate vead. Nende meetodite abil on võimalik omandada pigem passiivne keeleoskus.

Kommunikatiivsed meetodid

Kommunikatiivsed meetodid seevastu vaatlevad keelt eelkõige suhtlusvahendina, mille abil õppija saab väljendada oma mõtteid ja vajadusi.

Arendatakse võrdselt kõiki osaoskusi:

  • lugemisoskust,
  • kuulamisosust,
  • kirjutamisoskust,
  • kõnelemisoskust.

Ülesanded põhinevad autentsel keeleainesel ja valmistavad õppijat ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Õpetaja kasutab tunnis enamasti õpitavat keelt ja ei paranda kõiki õppijate vigu, sest vigu peetakse õppeprotsessis loomulikuks. Küll antakse vigade kohta tagasisidet ja parandatakse neid kaudselt.

Kommunikatiivsed meetodi efektiivne töövahend on näiteks Sanako Study 1200 keeleklass või Sanako Study 700 keeleklass.

Loe edasi erinevate meetodite kohta.

Rubriigid: Määramata, sildid: , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.